Tag: Tác dụng của chụp phim khi niềng răng hô

12/2016 03
Tác dụng của chụp phim khi niềng răng hô: Phim x-quang giúp các bác sĩ thấy được phần “chân răng” và phần xương hàm. Đây là những yếu tố rất quan trọng để bác sĩ có thể chẩn đoán tình trạng của bạn. Các vấn đề lệch lạc về...
Schedule Questions 09.1615.7777
Mã Đăng Ký 365428968759